ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Αθανασιάδου Χριστίνα
Γραφείο Διασύνδεσης, Κτίριο Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 49-73


Αϊδίνης Αθανάσιος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 157-177, Τόμος 4, σ. 17-42


Αλεξόπουλος Δημήτριος Σ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα.
Τόμος 2, σ. 227-247


Αλευριάδου Αναστασία
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, σ. 61-76, σ. 179-190
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 4, σ. 175-196


Αναστασιάδης Αντώνιος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη 
Τόμος 2, σ. 143-156


Ανδρέου Αντρέας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, σ. 273-290


Ανδρέου Ελένη
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 5, σ. 185-202


Αραμπατζή Ξανθή
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεςσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7, σ. 145-179

 


Assor Avi
Educational Psychology Program, Department of Education, Ben Gurion University, Beer Sheva, 84105 Israel
Τόμος 5, σ. 17-34


Βαμβακίδου Ιφιγένεια 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, σ. 273-290


Βλάχος Φίλιππος
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, σ. 205-229, Τόμος 4, σ. 263-281


Βουλαλά Κατερίνα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 339-370


Γάκη Ευγενία
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 6, σ. 193-217


Γάνου Μαρία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7, σ. 245-256


Campbell Kelly
Department of Psychology, California State University, 5500 University Parkway, San Bernardino, CA 92407, USA
Vol. 7, pp. 1-30


Γούδας Μάριος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 1, σ. 123-140, Τόμος 2, σ. 31-47, Τόμος 5, σ. 163-183, Τόμος, 7, σ. 97-114


Γρούιος Γεώργιος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 61-76, σ. 141-156, σ. 179-190, Τόμος 2, σ. 143-156, Τόμος 7, σ. 245-256


Crawford John R.
Department of Psychology, King's College, University of Aberdeen, Aberdeen AB242UB, United Kingdom
Τόμος 2, σ. 183-201


Γωνίδα Ελευθερία
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 339-370, Τόμος 3, σ. 177-199, Τόμος 5, σ. 133-161


Δαρδαγάνη Κατερίνα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεςσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7, σ. 145-179


Δεληγιάννη-Κουιμτζή Βασιλική 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 49-73, σ. 75-96, Τόμος 5, σ. 35-56


Δερμιτζάκη Ειρήνη
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 3, σ. 43-63, Τόμος 5, σ. 163-183
, Τόμος 7, σ. 115-144


Δόικου-Αυλίδου Μάρω
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4, σ. 89-118


Ελευθεράκης Θεόδωρος Γ.
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 6, σ.219-246
.


Ευκλείδη Αναστασία 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεςσαλονίκης, 541 24 ΘεσσαλονίκηΤόμος 1, σ. 77-107,
Τόμος 1, σ. 77-107, Τόμος 2, σ. 157-181, σ. 271-300, σ. 315-338,Τόμος 3, σ.1-20, σ. 119-148, σ. 271-316, Τόμος 4, σ. 197-221,
 Τόμος 7, σ. 1-30


Ζαχαριάδης Παναγιώτης N.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη 
Τόμος 2, σ. 143-156


Ζηκούλη Αργυρώ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 191-204


Gathercole Susan E.
Department of Psychology, University of Durham, Science Laboratories, South Road, Durham DH1 3LE, England
Τόμος 4, σ. 43-65


Griffith Christine
Department of Psychology, University of Bath, Claverton Down, Bath BA2 7AY, UK
Τόμος 2, σ. 3-15


Θεοδοσίου Αργύρης Ε.
Κρόνου 8Α, 661 00 Δράμα
Τόμος 3, σ. 91-118


Θεοδωράκης Γιάννης 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα. 
Τόμος 2, σ. 115-142,Τόμος 3, σ. 21-42


Θωΐδης Ιωάννης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 6, σ. 97-133


Iiskala Tuike
Department of Teacher Education, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland
Τόμος 1, σ. 1-9


Junttila Niina 
Department of Teacher Education, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland
Τόμος 1, σ. 1-9, Τόμος 5, σ. 1-16


Κάββουρα Θεοδώρα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4, σ. 119-139


Kajamies Amu
Department of Teacher Education, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland
Τόμος 1, σ. 1-9


Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 7, σ. 217-243


Καράμπελα Ολυμπία
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεςσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7, σ. 145-179


Κασίδου Στέλλα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, σ. 273-290


Καστελλάκης Ανδρέας
Εργαστήριο Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστη-μιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 4, σ. 223-244


Καφέτσιος Κωνσταντίνος
Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 7, σ. 1-30


Kaukiainen Ari
Department of Teacher Education, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland
Τόμος 1, σ. 1-9


Kinnunen Riita
Department of Teacher Education, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland
Τόμος 1, σ. 1-9


Κιοσέογλου Γρηγόρης 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
Τόμος 2, σ. 75-96, σ. 157-181, σ. 249-269, σ. 271-300, σ. 315-338, σ. 339-370, Τόμος 5, σ. 133-161


Κοΐδου Ειρήνη 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 61-76


Κόλλιας Νικόλαος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 191-204


Κοσμίδου Μαίρη
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4, σ. 245-261


Κοσσυβάκη Φωτεινή
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 6, σ. 69-96


Κούκλη Ελένη
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 7, σ. 65-96


Κουρκούτας Ηλίας Ε.
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 6, σ. 219-246


Κυρίδης Αργύρης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Θ. 21, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 7, σ. 181-215


Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Θήχης 18, 551 33 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 259-271 


Λεμονίδης Χαράλαμπος 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, σ. 291-308


Λεονταρή Αγγελική
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4, σ. 283-299, Τόμος 5, σ. 163-183


Λεοντοπούλου Σοφία
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 5, σ. 83-111


Μαγκώτσιου Ευμορφία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος, 7, σ. 97-114


Μακρής Νικόλαος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τόμος 1, σ. 231-257


Μαναβόπουλος Κωνσταντίνος
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 35-59


Μάνεσης Νικόλαος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 6, σ. 173-191


Μάντης Κωνσταντίνος Δ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 7ο χλμ. Εθν. Οδού Κομοτηνής-Ξάνθης, 691 00 Κομοτηνή
Τόμος 3, σ. 91-118


Μασούρα Ελβίρα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4, σ. 43-65


Ματσαγγούρας Ηλίας Γ.
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτους 20, 106 80 Αθήνα
Τόμος 6, σ. 35-68


Μεταλλίδου Παναγιώτα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος 
Τόμος 1, σ. 205-229, Τόμος 3, σ. 65-89


Μισαηλίδη Πλουσία
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 3, σ. 229-248, Τόμος 5, σ. 113-132


Μπαμπλέκου Ζωή
Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4, σ. 43-65


Μπαρκούκης Βασίλης 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 141-156, Τόμος 2, σ. 143-156


Μπάρμπας Γιώργος 
Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 11-33


Μπιρμπίλη Μαρία
Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 97-112


Μπόνια Αικατερίνη
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 6, σ. 69-96


Μπονώτη Φωτεινή 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, σ. 205-229, Τόμος 3, σ. 229-248, Τόμος 5, σ. 185-202


Μπρούζος Ανδρέας
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 6, σ. 69-96


Μωραΐτου Δέσποινα 
Σαμακοβίου 14, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 271-300, Τόμος 3, σ. 271-316

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεςσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος, 7, σ. 1-30


Νατσόπουλος Δημήτριος
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωφ. Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τόμος 2, σ. 315-338


Niemivirta Markku
Helsinki Collegium for Advanced Studies, P.O.Box 4, FIN-00014 University of Helsinki, Finland
Τόμος 2, σ. 301-314


Νικολόπουλος Δημήτρης Σ.
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 4, σ. 67-88, Τόμος 5, σ. 203-224


Ντίνα Φωτεινή 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 77-107


Ξενικού Αθηνά 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
Τόμος 2, σ. 17-29


Πανέρα Άλτα
Ιασωνίδου 25, Θέρμη, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 183-201


Παπαϊωάννου Αθανάσιος Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 3, σ. 91-118


Παπακανάκης Πάρης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 6, σ. 193-217


Παπακυριακίδου Ολυμπία
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 5, σ. 133-161


Παπαντωνίου Γεωργία 
Καραηλία 2, 546 44 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, σ. 157-181
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα Τόμος 3, σ. 119-148, Τόμος 5, σ. 57-81


Παπαχαρίσης Βασίλης 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 1, σ. 123-140


Πήτα, Ρία
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
Τόμος 2, σ. 75-96


Πλατσίδου Μαρία
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 540 06 Θεσσαλονίκη
Τόμος 3, σ. 249-270


Πνευματικός Δημήτρης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 21, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, σ. 231-257
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 6, σ. 13-217


Πούλου Μαρία
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή, 681 00 Αλε-ξανδρούπολη
Τόμος 4, σ. 141-174


Prieto Jose M.
Faculty of Psychology, Complutense University, Somosaguas, 28223 Madrid, Spain
Τόμος 1, σ. 109-122


Πυργιωτάκης Ιωάννης Ε.
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 6, σ. 1-34


Roth Guy
Educational Psychology Program, Department of Education, Ben Gurion University, Beer Sheva, 84105 Israel
Τόμος 5, σ. 17-34


Schnotz Wolfgang 
University of Koblenz-Landau (Campus Landau), Department of General and Educational Psychology, Tho-mas-Nast-Str. 44, D-76829 Landau, Germany
Τόμος 4, σ. 1-16


Σέμογλου Κλειώ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 191-204


Σιδερίδης Γεώργιος Δ. 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 3, σ.149-176.


Σούλης Σπύρος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 6, σ. 247-272


Σταυρούση Παναγιώτα
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 2, σ. 315-338, Τόμος 4, σ. 197-221


Στεφάνου Γεωργία
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Θ. 21, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 3, σ. 201-228
, Τόμος 7, σ. 181-215


Συγκολλίτου Έφη
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 3, σ. 177-199


Συμεού Λοΐζος
Cyprus College, Γραφείο 307, Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Τόμος 6, σ.135-171


Τάκου Ελένη
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7, σ. 145-179


Τζουριάδου Μαρία 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 11-33, Τόμος 2, σ. 97-112


Τσιμπισκάκης Νίκος
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 3, σ. 149-176


Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 141-156, σ. 179-190, Τόμος 2, σ. 143-156


Vauras Marja
Department of Teacher Education, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland
Τόμος 1, σ. 1-9, Τόμος 5, σ. 1-16


Υψηλάντη Αντωνία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7, σ. 245-256


Χαλκιαδάκη Αρετή
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
Τόμος 2, σ. 75-96


Χανιωτάκης Νίκος 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4, σ. 141-174, Τόμος 6, σ. 97-133


Χασάνδρα Μαρία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα. 
Τόμος 2, σ. 31-47


Χατζηγεωργιάδης Αντώνης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα. 
Τόμος 2, σ. 115-142,
 Τόμος 7, σ. 97-114


Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, σ. 191-204
 


Χατζησταματίου Μαρίζα
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 7, σ. 115-144


Χριστοδουλίδης Παύλος
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 7, σ. 217-243