ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 Αναζήτηση κεφαλαίων με: όνομα συγγραφέα, λέξεις - κλειδιά, περίληψη
ή τίτλο

  Ακριβής φράση

  Όλες οι λέξεις

  Οποιαδήποτε λέξη


Πληροφορίες τόμων


Εμφάνιση όλων των κεφαλαίων

 

 


 
Τόμος: Τομ. 2  

 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ‘ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ’ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ;
Ξενικού, Α.
Τόμος 2, 2004, 17-29Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Περίληψη:


Η συζήτηση στην ψυχολογία σχετικά με τη χρήση των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων έρευνας έχει αποκτήσει το χαρακτήρα διαμάχης. Η διαμάχη αυτή αντανακλά διαφορετικές επιστημολογικές παραδοχές που αφορούν το στόχο της επιστήμης. Σύμφωνα με την εμπειριοκρατική προσέγγιση, ο στόχος της επιστημονικής έρευνας είναι η αναζήτηση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η διατύπωση των νόμων που τη διέπουν (νομοθετική προσέγγιση). Από την άλλη πλευρά, η  προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα κατασκευάζεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων, και επομένως, δεν υπάρχει νόημα στο να αναζητά κανείς την αντικειμενική αλήθεια. Οι διαφορετικές αυτές φιλοσοφικές παραδοχές για το στόχο της επιστήμης έχουν συνδεθεί με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων έρευνας. Το παρόν άρθρο υποστηρίζει ότι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου πρέπει να βασίζεται στη φύση του ερευνητικού ερωτήματος και ότι η εμπειριοκρατική προσέγγιση ή η προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής δε συνδέεται απαραιτήτως με την αποκλειστική χρήση της ποιοτικής ή της ποσοτικής μεθόδου. Τέλος, οι ποιοτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα στο πλαίσιο της νομοθετικής προσέγγισης, κυρίως στη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων.  


Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική κατασκευή. Μέθοδοι έρευνας. Νομοθετική προσέγγιση.
Διεύθυνση: Αθηνά Ξενικού, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310-997373, Fax: 2310-997384, E-mail: axenikou@psy.auth.gr