ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΩΝΑθανασιάδου Χριστίνα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 5


Αϊδίνης Αθανάσιος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, Τόμος 4


Αλεξόπουλος Δημήτριος Σ. 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 3, Τόμος 5, Τόμος 7


Αλευριάδου Αναστασία
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-κης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1, Τόμος 4, Τόμος 5, Τόμος 7


Ανδρέου Γεωργία 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Ανδρέου Ελένη 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 5, Τόμος 7


Αργυρακούλη Έφη 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 3


Αυγητίδου Σοφία 
Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 53 100, Φλώρινα
Τόμος 4


Αυδή Ευρυνόμη
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 4


Βλαχόπουλος Συμεών
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-κης, Άγιος Ιωάννης, 621 10 Σέρρες
Τόμος 2, Τόμος 3 


Βλάχος Φίλιππος
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 5


Βλάχου Αναστασία 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4, Τόμος 6


Βορριά Παναγιώτα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 5


Γεωργίου Στέλιος
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τόμος 6


Γκότοβος Αθανάσιος Ε.
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Τόμος 6


Γούδας Μάριος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 7


Γρούιος Γεώργιος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, Τόμος 3


Γωνίδα Ελευθερία
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 5, Τόμος 6, Τόμος 7


Δερβίσης Στέργιος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 21, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 1


Δερμιτζάκη Ειρήνη
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 5, Τόμος 7


Δεσλή Δέσποινα 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τόμος 3


Δημάκος Ιωάννης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 6


Διδασκάλου Ελένη 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4, Τόμος 6


Δικαίου Μαρία
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2


Δόικου-Αυλίδου Μάρω 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη 
Τόμος 3, Τόμος 4,
 Τόμος 5


Εμβαλωτής Αναστάσιος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 5


Ευκλείδη Αναστασία 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 5, Τόμος 6, Τόμος 7 


Ζαφειροπούλου Μαρία
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 2


Θεοδωράκης Γιάννης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 1, Τόμος 2


Κακανά Δόμνα 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Καμαριανός Ιωάννης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 6


Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 7


Kαργόπουλος Φίλιππος
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 5


Καφέτσιος Κωνσταντίνος 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 3


Κιοσέογλου Γρηγόρης
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, Τόμος 3


Κλεφτάρας Γεώργιος 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 3, Τόμος 4


Κόκκινος Κωνσταντίνος 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τόμος 3


Κόλλιας Βασίλης 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Κορδούτης Παναγιώτης
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 3


Κορνηλάκη Αικατερίνη 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 3, Τόμος 7


Κοσμίδου Μαρία-Ελένη
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 4


Κοσσυβάκη Φωτεινή
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 6


Κουστέλιος Αθανάσιος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 3


Κρίβας Σπύρος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 6


Κρουστάλλης Βασίλειος
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Οδός Αγίου Δημητρίου 10, 491 00 Κέρκυρα
Τόμος 5


Κυρίδης Αργύρης
Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 6


Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Θήχης 18, 551 33 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 4


Λάμνιας Κωνσταντίνος
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 6


Λαμπροπούλου Βεννέτα
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα
Τόμος 6


Λεονταρή Αγγελική
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 7


Μακρή-Μπότσαρη Εύη
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα
Τόμος 5, Τόμος 7


Μακρής Νικόλαος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τόμος 1, Τόμος 2


Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ναυαρίνου 13Α, 106 80 Αθήνα
Τόμος 6


Μασούρα Ελβίρα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 5, Τόμος 7


Ματή-Ζήση Ελένη 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Ματσαγγούρας Ηλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτους 20, 106 80 Αθήνα
Τόμος 1, Τόμος 6


Μέλλον Ρόμπερτ
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 2, Τόμος 3


Μεταλλίδου Παναγιώτα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος 
Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 5, Τόμος 7


Μισαηλίδη Πλουσία
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 5, Τόμος 6, Τόμος 7


Μπαμπλέκου Ζωή 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4


Μπότσας Γεώργιος
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 7


Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 3, Τόμος 5


Μπονώτη Φωτεινή 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 5


Μπότσογλου Καφένια 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Μπρούζος Ανδρέας 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 4, Τόμος 5, Τόμος 6, Τόμος 7


Μωραϊτου Δέσποινα 
Σαμακοβίου 14, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4


Νάκου Ειρήνη 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Νικολαραΐζη Μάγδα
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 6


Νικολακάκη Μαρία 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Νικολόπουλος Δημήτρης 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 3, Τόμος 5


Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα
Τόμος 6


Nτάβου Μπετίνα
Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σταδίου 5, 105 62 Aθήνα
Τόμος 7


Ξωχέλλης Παναγιώτης
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1


Παναγής Γεώργιος 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 741 00
Τόμος 4


Παντελιάδου Σουζάνα
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 4, Τόμος 6


Παπαδάκη-Μιχαηλίδη Ελένη
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 7


Παπαδοπούλου Μαρία 
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 3


Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 691 00 Κομοτηνή
Τόμος 1, Τόμος 2


Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 6


Παπαληγούρα Ζαΐρα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 7


Παπαντωνίου Γεωργία 
Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Τόμος 3, Τόμος 5, Τόμος 7


Πνευματικός Δημήτρης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 531 00 Φλώρινα
Τόμος 5


Πλατσίδου Μαρία 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 540 06 Θεσσαλονίκη
Τόμος 3, Τόμος 4, Τόμος 7


Ρούσση Παγώνα
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 5


Σακκά Δέσποινα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή, 681 00 Αλεξανδρούπολη 
Τόμος 1, Τόμος 3


Σιδερίδης Γεώργιος
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 2, Τόμος 3, Τόμος 5, Τόμος 7


Σίμος Παναγιώτης 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 741 00 Ρέθυμνο
Τόμος 3, Τόμος 4


Σταυρούση Παναγιώτα 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Στεφάνου Γεωργία 
Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 531 00, Φλώρινα
Τόμος 3, Τόμος 5


Στογιαννίδου Αριάδνη
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 5


Συγκολλίτου Έφη 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 3, Τόμος 5


Τζουριάδου Μαρία 
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1


Τσαπκίνη Κυράνα 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4


Τσιούρη Ιωάννα 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 4


Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 1, Τόμος 2, Τόμος 7


Φίγγου Ευαγγελία 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 3


Χανιωτάκης Νικόλαος
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος
Τόμος 5


Χατζηγεωργιάδης Aντώνης 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 421 00 Τρίκαλα
Τόμος 3


Χρηστίδης Δημήτρης 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τόμος 4