ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. 
Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στις 8 Δεκεμβρίου 2013 (Πρακτικό υπ’ αριθ. 13 της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΨΕΒΕ), ορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2014 το νέο Δ.Σ. (Πρακτικό υπ’ αριθ. 45) ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτα Μεταλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: pmetall@psy.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης. E-mail: lambo@phed.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Αφροδίτη Μπάκα, Λέκτορας

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: abaka@psy.auth.gr

ΜΕΛΗ
Γεωργία Παπαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. E-mail: gpapanto@uoi.gr

Παναγιώτα Σταυρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος. E-mail: stavrousi@uth.gr

EX OFFICIO ΜΕΛΗ
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια

Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: efklides@psy.auth.gr

Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής
Διευθυντής Σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. E-mail: abrouzos@uoi.gr
 


Επιστροφή