ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2016


Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΨΕΒΕ για το διάστημα 2014-2016

Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στις 8 Δεκεμβρίου 2013 (Πρακτικό υπ’ αριθ. 13 της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΨΕΒΕ), ορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2014 το νέο Δ.Σ. (Πρακτικό υπ’ αριθ. 45) ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτα Μεταλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: pmetall@psy.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης. E-mail: lambo@phed.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Αφροδίτη Μπάκα, Λέκτορας

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: abaka@psy.auth.gr

ΜΕΛΗ
Γεωργία Παπαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. E-mail: gpapanto@uoi.gr

Παναγιώτα Σταυρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος. E-mail: stavrousi@uth.gr

EX OFFICIO ΜΕΛΗ
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: efklides@psy.auth.gr

Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής
Διευθυντής Σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. E-mail: abrouzos@uoi.gr

 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2011-2013ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Γρούιος, Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24
Θεσσαλονίκη. E-mail: ggrouios@phed.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτα Μεταλλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: pmetall@psy.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Ελευθερία Γωνίδα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: gonida@psy.auth.gr

ΜΕΛΗ
Συμεών Βλαχόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Άγιος Ιωάννης, 621 10 Σέρρες. E-mail: vlachop@phed-sr.auth.gr

Παναγιώτα Σταυρούση, Λέκτορας
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βό-λος. E-mail: stavrusi@uth.gr

EX OFFICIO ΜΕΛΗ
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: efklides@psy.auth.gr

Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής
Διευθυντής Σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 541 10 Ιωάννινα.
E-mail: abrouzos@uoi.gr

Μαίρη Κοσμίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΨΕΒΕ σε συνεργασία με την International Neuropsychological Society (INS) (Ιούνιος 2013)
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: kosmidis@psy.auth.gr 

 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2008-2010


 


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Γρούιος, Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: ggrouios@phed.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαίρη Κοσμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: kosmidis@psy.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Συμεών Βλαχόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Άγιος Ιωάννης, 621 10 Σέρρες. E-mail: vlachop@phed-sr.auth.gr

ΜΕΛΗ
Αγγελική Λεονταρή, Καθηγήτρια
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος. E-mail: leontari@uth.gr

Παναγιώτα Μεταλλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: pmetall@psy.auth.gr

EX OFFICIO ΜΕΛH 
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: efklides@psy.auth.gr

Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής
Διευθυντής Σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα. E-mail: abrouzos@cc.uoi.gr

Δεληγιάννη-Κουιμτζή Βασιλική, Καθηγήτρια
Πρόεδρος του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΨΕΒΕ (Δεκέμβριος, 2010)
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: deliyan@psy.auth.grΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2007ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology 

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: efklides@psy.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Γρούιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: ggrouios@phed.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Μάριος Γούδας, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καριές, 
421 00 Τρίκαλα. E-mail: mgoudas@pe.uth.gr

ΜΕΛΗ
Αναστασία Αλευριάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα. 
E-mail: alev@nured-fl.auth.gr

Μαίρη Κοσμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: kosmidis@psy.auth.gr

EX OFFICIO MEMBER 
Μαρία Δικαίου, Καθηγήτρια

Πρόεδρος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΨΕΒΕ (Σεπτέμβριος, 2004) 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: mdikaiou@psy.auth.gr

 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2002-2004ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology 

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: efklides@psy.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Γρούιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: ggrouios@phed.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Φίλιππος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος. E-mail: fvlachos@uth.gr

ΜΕΛΗ
Αναστασία Αλευριάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 531 00 Φλώρινα. 
E-mail: alev@nured-fl.auth.gr

Γλυκερία Πήτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη.
E-mail: rpita@psy.auth.gr

EX OFFICIO ΜΕΛΟΣ 
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΨΕΒΕ (Δεκέμβριος, 2004) 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: lambo@phed.auth.gr