ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE


 

HONORARY MEMBERS

 


1. Lambros Housiadas
(since December 5th, 2004)

2. Eftihia Nanakou
(since December 5th, 2004)

3. Mika Haritou-Fatouros
(since November 10th, 2006)

4. Anastasia Efklides
(since December 15th, 2007)