ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 


1. Λάμπρος Χουσιάδας (από 5ης Δεκεμβρίου 2004)

2. Ευτυχία Νανάκου (από 5ης Δεκεμβρίου 2004)

3. Μίκα Χαρίτου-Φατούρου (από 10ης Νοεμβρίου 2006)

4. Αναστασία Ευκλείδη (από 15ης Δεκεμβρίου, 2007)