ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
Psychological Society of Northern Greece


AUTHORS LIST


 

Anagnostopoulos, Fotios Vol. 2, pp. 159-182
Anagnostopoulou, Tanya  Vol. 2, pp. 93-114
Antunes Cristina Vol. 1, pp. 203-220
Avdi, Evrinomy Vol. 3, pp. 57-78; Vol. 5, pp. vii-x; Vol. 5, pp. 1-32; Vol. 5, pp. 58-78; Vol.5, pp. 147-178; Vol. 6, pp. vii-viii; Vol. 6, pp. vii-xi 
Banerjee, Robin Vol. 2, pp. 27-45
Belotserkovsky, Julia N. Vol. 6, pp. 292-309
Bilic, Bojan Vol. 2, pp. 243-259
Blanchard, Chris M. Vol. 6, pp. 183-206
Bozikas Vasilis P. Vol. 1, pp. 306-325
Brewer, Britton W. Vol. 3, pp. 134-149
Burman, Erica Vol. 5, pp. 99-115
Campbell, Z. Vol. 1, pp. 326-348
Carson, Sarah Vol. 7, pp. 298-314
Casement, Patrick Vol. 6, pp. 334-347
Chatzopoulos, Dimitrios Vol. 4, pp. 163-184
Cornelius, Allen E.  Vol. 3, pp. 134-149; Vol. 7, pp. 335-349
Crossley, Michelle L. Vol. 2, pp. 183-197
Dafermos, Manolis Vol. 5, pp. 324-366
Danish, Steven J. Vol. 7, pp. 259-274
De Haene, Lucia Vol. 4, pp. 233-256
Deci, Edward L. Vol. 6, pp. 107-124
Dermitzaki Irini Vol. 1, pp. 119-127; Vol. 1, pp. 128-146
Dikaiou, Maria Vol. 7, pp. v-viii
Dina Fotini Vol. 1, pp. 179-202
Economidis, Dimitrios Vol. 3, pp. 227-258
Economou Alexandra Vol. 1, pp. 282-305
Efklides Anastasia Vol. 1, pp. 179-202, Vol. 3, pp. 227-258
Ekkekakis, Panteleimon Vol. 6, pp. 125-144
Emmanouel, Anna Vol. 3, pp. 259-290 
Farrell, Robin J. Vol. 6, pp. 223-243
Ferreira, Aristides Isidoro Vol. 7, pp. 124-140
Fontaine Anne Marie Vol. 1, pp. 203-220
Fortier, Michelle S. Vol. 6, pp. 223-243
Freeman, Norman H. Vol. 2, pp. 46-58
Galanaki, Evangelia P. Vol. 5, pp. 258-280
Georgaca, Eugenie Vol. 5, pp. vii-x; Vol. 5, pp. 79-98; Vol. 7, pp. 38-68
Gialaouzidis, Moisis Vol. 4, pp. 281-309
Giannoudis, Georgios Vol. 7, pp. 315-334
Gilbert, Paul Vol. 6, pp. 273-291
Gioultsis, Vassileios Vol. 4, pp. 75-85
Gonida, Eleftheria N. Vol. 5, pp. 179-198
Goudas, Marios Vol. 3, pp. 97-104; Vol. 3, pp. 105-116; Vol. 7, pp. 241-258; Vol. 7, pp. 275-297; Vol. 7, pp. 315-334
Gould, Daniel Vol. 7, pp. 298-314
Graham Simon J. Vol. 1, pp. 326-348
Gray, Casey E. Vol. 6, pp. 183-206
Grietens, Hans Vol. 4, pp. 233-256
Guay, Frédéric Vol. 6, pp. 145-168
Gyftopoulos, Anastasios Vol. 7, pp. 159-179
Hall, Craig R. Vol. 3, pp. 150-163
Hardy, James Vol. 3, pp. 150-163
Hascher, Tina Vol. 4, pp. 331-349
Hassandra, Maria Vol. 7, pp. 275-297
Hatzidimitriadou, Eleni Vol. 7, pp. v-viii; Vol. 7, pp. 1-20
Hatzidimitriou, Vasiliki Vol. 3, pp. 105-116
Hatzigeorgiadis, Antonis Vol. 2, pp. 225-242; Vol. 3, pp. 117-133; Vol. 3, pp. 164-175
Hayes, Steven C. Vol. 6, pp. 244-272
Higgins, Stephen Vol. 6, pp. 51-65
Hodges Ian Vol. 5, pp. 33-57
Holmes, Jeremy Vol. 6, pp. 310-333
Ierodiakonou-Benou, Ioanna Vol. 6, pp. 26-37
Iiskala Tuike Vol. 1, pp. 147-178
Inatani, Fumie Vol. 2, pp. 199-224
Ingram, Kathleen M. Vol. 7, pp. 259-274
Irakleous Iraklis Vol. 1, pp. 1-21
Jackson, Lois Vol. 2, pp. 46-58
Jobst, Rudolph Vol. 3, pp. 259-290
Johnson, Martin P.  Vol. 3, pp. 197-226
Julien, Étienne Vol. 6, pp. 145-168
Kafetsios, Konstantinos Vol. 4, pp. 15-35
Kalantzi-Azizi, Anastasia Vol. 2, pp. 159-182
Kanellaki, Sofia Vol. 7, pp. 141-158
Karademas, Evangelos C. Vol. 7, pp. 159-179
Karamavrou, Sofia Vol. 4, pp. 163-184
Karavani, Eleni Vol. 6, pp. 207-222
Karavatos Athanasios Vol. 1, pp. 306-325
Kasseri Zacharoula Vol. 5, pp. 1-32
Kastellakis Andreas Vol. 1, pp. 1-21
Katrios, Themistocles Vol. 6, pp. 14-25
Kavussanu, Maria Vol. 4, pp. 111-132
Kikidi, Maria Vol. 3, pp. 105-116
Kiagia, Maria Vol. 7, pp. 38-68
Kiosseoglou Grigoris Vol. 1, pp. 128-146
Kiriakidis, Stavros P. Vol. 5, pp. 199-224; Vol. 6, pp. 66-79
Koivisto, Petri Vol. 4, pp. 310-330
Konstantareas, M. Mary Vol. 3, pp. 39-56
Konstadinides, Konstantinos Vol. 7, pp. 159-179
Kordoutis, Panos S. Vol. 2, pp. 260-286 
Kosmidis Mary H. Vol. 1, pp. vii-ix ; pp. 306-325; Vol. 6, pp. vii-viii
Kostopoulos Penelope Vol. 1, pp. 247-267
Kotroni, Evdoxia Vol. 4, pp. 281-309
Koutra, Georgia Vol. 4, pp. 281-309
Kriona, Maria Vol. 7, pp. 38-68

Kyriakopoulos, Giorgos             

Vol. 7, pp. 141-158
Kyrkouli Stavroula Vol. 1, pp. 22-33
Lehtinen Erno Vol. 1, pp. 147-178
Leontari, Angeliki Vol. 5, pp. 179-198
Lind, Georg Vol. 3, pp. 189-196
Loumakou, Mary Vol. 2, pp. 260-286
Mack, Diane E. Vol. 6, pp. 183-206
Macrodimitris, Sophia D. Vol. 2, pp. 115-134
Maehara, Takeko Vol. 2., pp. 199-224
Maestu Fernando Vol. 1, pp. 268-281
Makridou, Stella Vol. 3, pp. 227-258
Markland, David Vol. 6, pp. 169-182
Markou, Nefeli Vol. 4, pp. 281-309
Marti, Eleni Vol. 4, pp. 281-309
McClish, Donna K. Vol. 7, pp. 259-274
Miliou, Agni Vol. 3, pp. 57-78
Miller, Suzanne M. Vol. 2, pp. 135-158
Misailidi, Plousia Vol. 2, pp. ix-x; pp. 59-79; Vol. 4, pp. 36-51
Mitchell, Peter Vol. 2, pp. 1-26
Mouratidou, Katerina Vol. 4, pp. 163-184
Mouzaki Angeliki Vol. 1, pp. 56-79; Vol. 4, pp. 205-332
Mraz Richard Vol. 1, pp. 326-348
Neimeyer, Robert A. Vol. 3, pp. 181-188
Niemivirta Markku Vol. 1, pp. 238-246
Nikolaraizi Magda Vol. 4, pp. 185-204
Ortiz Tomas Vol. 1, pp. 268-281
Panagis George Vol. 1, pp. ix-xi; Vol. 2, pp. 287-308; Vol. 5, pp. 324-366
Papadimitriou, Evanthia Vol. 2, pp. 225-242
Papaioannou, Athanasios  Vol. 2, pp. 225-242
Papanicolaou C. Andrew Vol. 1, pp. 56-79; pp. 268-281
Pantoleon, Ileana Vol. 1, pp. 281-309
Parker, Ian Vol. 5, pp. 99-115
Parkin-Gounelas, Ruth Vol. 6, pp. 38-50
Patrick, Heather Vol. 6, pp. 107-124
Pearson, Carol Vol. 5, pp. 33-57
Peonidis, Filimon Vol. 3, pp. 227-258
Perner, Josef Vol. 2, pp. 80-92
Petitpas, Albert J. Vol. 3, pp. 134-149; Vol. 7, pp. 335-349
Petrides Michael Vol. 1, pp. 247-267
Poitras, Sarah-Caroline Vol. 6, pp. 145-168
Psoinos, Maria Vol. 7, pp. 69-97
Ronen, Tammie  Vol. 3, pp. 1-22
Roussi, Pagona Vol. 2, pp. vii-ix; Vol. 2, pp. 135-158; Vol.5, pp. 147-178; Vol. 6, pp. vii-xi
Rusted Jennifer M. Vol. 1, pp. 34-55
Rutter, Michael Vol. 5, pp. 281-323
Ryan, Richard M. Vol. 6, pp. 107-124
Safran, Jeremy D. Vol. 6, pp. 292-309
Sakalaki, Maria Vol. 7, pp. 141-158
Sakka, Despina Vol. 7, pp. 98-123
Salmela-Aro, Katariina Vol. 4, pp. 310-330
Sarafidou, Jasmin-Olga Vol. 2, pp. 260-286
Sarkari Shirin Vol. 1, pp. 97-118
Sedikides, Constantine Vol. 4, pp. 1-13
Seymour, Philip H. K. Vol. 4, pp. 86-110
Siaperas, Panagiotis Vol. 6, pp. 51-65
Sideridis, Georgios D. Vol. 4, pp. 133-162; Vol. 4, pp. 205-332
Simos Panagiotis G. Vol. 1, pp. 56-79 ; pp. 268-281
Skarlos, Demosthenes Vol. 2, pp. 159-182
Spanea, Efrosini  Vol. 2, pp. 159-182
Stallard, Paul Vol. 3, pp. 23-38
Stamatopoulou, Despina Vol.5, pp. 117-146
Stephanou, Georgia Vol.5, pp. 231-257
Stravodimos, Konstantinos Vol. 7, pp. 159-179
Tanaka Ayumi Vol. 1, pp. 221-237
Theodorakis, Yannis Vol. 2, pp. 225-242; Vol. 3, pp. 97-104; Vol. 3, pp. 117-133
Triarhou, Lazaros C. Vol. 6, pp. 1-13
Tsapkini, Kyrana  Vol. 3, pp. 259-290
Tsartsara, Eirini Vol. 3, pp. 197-226
Tsesmeli Styliani N. Vol. 4, pp. 86-110; Vol. 6, pp. 80-106
Tsuda, Akira Vol. 2, pp. 199-204
Vairami, Maria Vol. 4, pp. 257-280; Vol. 4, pp. 281-309
Valaki Christina-Elena Vol. 1, pp. 268-281
Van Raalte, Judy L. Vol. 3, pp. 134-149
VanGorden, Kelly Vol. 7, pp. 335-349
Vauras Marja Vol. 1, pp. 147-178
Vazou Ekkekakis, Spiridoula Vol. 6, pp. 125-144
Verschueren, Karine Vol. 4, pp. 233-256
Vlachopoulos, Symeon P. Vol. 4, pp. 52-74; Vol. 6, pp. vii-x; Vol. 6, pp. 207-222
Vlachos Filippos Vol. 1, pp. 80-96; Vol. 7, pp. 205-240
Vlachou, Anastasia Vol. 7, pp. 180-204
Vorria, Panayiota Vol. 4, vii-viii; Vol. 4, 257-280; Vol. 4, 281-309
Vuori, Jukka Vol. 4, pp. 310-330
Wallace, Ian J. Vol. 7, pp. 259-274
Warburton David M. Vol. 1, pp. 34-55
Watters, Charles Vol. 7, pp. 21-37
Watling, Dawn Vol. 2, pp. 27-45
Williams, Geoffrey C. Vol. 6, pp. 107-124
Wilson, Philip M. Vol. 6, pp. 183-206
Yadavaia, James E. Vol. 6, pp. 244-272
Yamauchi Hirotsugu Vol. 1, pp. 221-237
Zafiropoulou, Maria  Vol. 3, pp. ix
Zakzanis Konstantine K. Vol. 1, pp. 326-348
Zarogiannos, Aristides Vol. 7, pp. 159-179
Zoniou-Sideri, Athina Vol. 7, pp. 180-204
Zourbanos, Nikos  Vol. 3, pp. 117-133