ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Psychological Society of Northern Greece


MEMBERS  INFORMATION


ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρθρο 5. Μέλη της Εταιρείας 
α) Τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα στην ψυχολογία. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν πτυχίο ψυχολογίας ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ψυχολογίας. 
β) Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Μετά από αποδοχή της αίτησης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο αποδίδεται η ιδιότητα του τακτικού ή έκτακτου μέλους σε όποιον πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις. 
γ) Τα έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα στην ψυχολογία. 
δ) Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγκριση της πρότασης αυτής από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μπορεί να απονεμηθεί η ιδιότητα του επίτιμου μέλους σε Ελληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, των οποίων η συμβολή στην Εταιρεία ή στην πρόοδο της επιστήμης της ψυχολογίας αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική.
ε) Η ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας αποκτάται αμέσως μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του έτους εγγραφής του. 


 

HONORARY MEMBERS

 

 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως μέλη της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την παρακάτω αίτηση εγγραφής μέλους. Κάνοντας δεξί κλικ και "αποθήκευση ως..." μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια μπορείτε να την εκτυπώσετε και συμπληρωμένη να την αποστείλετε στη διεύθυνση που αναγράφεται εντός του αρχείου.


Φόρμα εγγραφής μέλουςΠρος τα μέλη της ΨΕΒΕ

Προσοχή! Για κάθε αλλαγή ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) παρακαλούμε να ενημερώνετε το ταχύτερο δυνατόν το Γραμματέα της ΨΕΒΕ, ή και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και για να σας αποστέλλουμε αδιαλλείπτως τις εκδόσεις της Εταιρείας.

Ευχαριστούμε
Το Δ.Σ. της ΨΕΒΕ