ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Psychological Society of Northern Greece

 

Scientific Meetings
of the Psychological Society of Northern Greece
 

Επιστημονική συνάντηση  Διημερίδα της ΨΕΒΕ

«Η Ψυχολογία σήμερα: Προσανατολισμοί και Εφαρμογές»
Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2013 

Επιστημονική συνάντηση  Διημερίδα ΨΕΒΕ

"Η συμβολή της Ψυχολογίας σε περιόδους κρίσης"
Βέροια, 13-14 Δεκεμβρίου 2012 

Scientific meeting  «Ψυχολογική Έρευνα σε ζητήματα
Αθλητισμού και Εκπαίδευσης»

Θεσσαλονίκη, 9-10 Δεκεμβρίου 2011 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

IN COLLABORATION WITH THE
SCHOOL OF PSYCHOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE

CHILDREN AND YOUTH IN CHANGING SOCIETIES
Thessaloniki, 2-4 December 2010

Conference Website:
http://www.psy.auth.gr/childrenandyouth2010
 


 1 to 4 of 4