ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

IN COLLABORATION WITH THE
SCHOOL OF PSYCHOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE

CHILDREN AND YOUTH IN CHANGING SOCIETIES
Thessaloniki, 2-4 December 2010

Conference Website:
http://www.psy.auth.gr/childrenandyouth2010


ORGANIZING COMMITTEE:

Chair:
V. Deliyanni-Kouimtzis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Members:
C. Athanasiades, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
A. Baka, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
L. Figgou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
E. Gonida, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
V. Kalati, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
V. Lentza, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
P. Metallidou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Secretary:
M. Papathanasiou


SCIENTIFIC COMMITTEES:

International Scientific Committee
Coussee, F., Univeristy of Ghent, Belgium
Devlin, M., Maynooth University, Ireland
Feixa, C., University of Leida, Spain
Jenkins, D., University of Glamorgan, United Kingdom
Kovacheva, S., University of Plovdiv, Bulgaria
Merico, M., University of Salerno, Italy
Salmela-Aro, K., University of Jyvaskyla, Finland
Vauras, M., University of Turku, Finland


Local Scientific Committee
Alevriadou A., University of Western Macedonia, Florina, Greece
Bibou A., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Bonoti F., University of Thessaly, Volos, Greece
Brouzos A., University of Ioannina, Greece
Dermitzaki I., University of Thessaly, Volos, Greece
Deliyanni-Dimitrakou C., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Deliyanni E., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Dikaiou M., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Efklides A., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Grouios G., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Haritos-Fatouros M., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Kafetsios K., University of Crete, Rethymno, Greece
Karademas E., University of Crete, Rethymno, Greece
Kordoutis P., Panteion University, Athens, Greece
Kosmidis M., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Kotzambasi A., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Leondari A., University of Thessaly, Volos, Greece
Malikiosi-Loizos M., National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Maragoudaki E., University of Ioannina, Greece
Maridaki-Kassotaki A., Harokopion University, Athens, Greece
Markoulis D., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Mellon R., Panteion University, Athens, Greece
Misailidi P., University of Ioannina, Greece
Motti-Stefanidi F., National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Padeliadou S., University of Thessaly, Volos, Greece
Papaligoura Z., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Psalti A., Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
Sakka D., Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
Sideridis G., University of Crete, Rethymno, Greece
Stefanou G., University of Western Macedonia, Florina, Greece
Stogiannidou A., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Stratigaki M., Panteion University, Athens, Greece
Syngollitou E., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Theodorakis Y., University of Thessaly, Trikala, Greece
Tsorbatzoudis H., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tsoukala K., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tzouriadou M., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Vitsilaki Ch., University of Aegean, Rhodes, Greece
Vlachopoulos S., Aristotle University of Thessaloniki, Serres, Greece
Vorria P., Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Ziogou S., Aristotle University of Thessaloniki, Greece


KEYNOTE SPEAKERS:

Madeleine Arnot, Professor in Sociology of Education, University of Cambridge, United Kingdom
Lynne A. Chisholm, Professor, Director of the Institute of Education, University of Innsbruck, Austria
James E. Cτtι, Professor, Department of Sociology, University of Western Ontario, Canada
Benυ Csapσ, Professor of Education, Institute of Education, University of Szeged, Hungary
 


Επιστροφή