ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

ΕΛΨΕ - Ημερίδα 
Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:
"Παιδιά, Έφηβοι, Νέοι σε Καιρούς Φτώχειας και Κρίσης: Έρευνες,
Διαπιστώσεις, Παρεμβάσεις".
Περισσότερες πληροφορίες:
http://dev.elpse.gr
 


Επιστροφή