ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨΕΒΕ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το κόστος εγγραφής των φοιτητών


Ειδικά για την εγγραφή των φοιτητών δεν θα ισχύσει η προσαύξηση των 5€.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους από τις 1/10/2015 έως και επί τόπου, την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου, με το μειωμένο κόστος των 10€.

Για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, από 1/10/2015 ισχύει η αυξημένη, κατά 5€, τιμή εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να εγγραφεί τουλάχιστον ένας (1) ομιλητής από κάθε εργασία και ότι η εγγραφή δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερες από δύο (2) παρουσιάσεις.


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) με θέμα «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου 2015.
Επιδίωξη του Συνεδρίου αποτελεί η προσέγγιση των σύγχρονων τάσεων, τόσο στη βασική, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα:
(α) σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με τη μάθηση, τόσο στην ψυχολογία, όσο και στην εκπαίδευση (όπως η σχολική και εκπαιδευτική ψυχολογία, η γνωστική ψυχολογία, η αναπτυξιακή ψυχολογία, η συμβουλευτική ψυχολογία, η ειδική αγωγή, η αγωγή υγείας, η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, η διδακτική μεθοδολογία, κ.ά.),
(β) σε τομείς ψυχολογίας που συμβάλλουν σε ευρύτερη κατανόηση προβλημάτων και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε διάφορα πλαίσια και μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση θεμάτων και στην εκπαίδευση (όπως η κλινική ψυχολογία, η ψυχολογία της υγείας, η κοινωνική ψυχολογία, η νευροψυχολογία, κ.ά.), και
(γ) σε τομείς εκπαίδευσης (όπως η παιδαγωγική, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, η διοίκηση στην εκπαίδευση κ.ά.).
Το Συνέδριο απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς.
Σας προσκαλούμε να συμβάλετε ενεργά στον επιστημονικό διάλογο που προϋποθέτει η πρόοδος της επιστήμης και οι εφαρμογές της στην εκπαίδευση και να συμμετάσχετε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεωργία Παπαντωνίου
Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Π.Ι.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής


Ιστοσελίδα συνεδρίου:

http://www.pseve.org/ioannina_psychology_education2015.asp

 


Επιστροφή