ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

 

Επιστημονικές συναντήσεις
της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 

Ημερίδα ΨΕΒΕ  Αυτο-ρύθμιση: Γνωστικές, μεταγνωστικές και θυμικές διεργασίες
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 Θεσσαλονίκη 

Ημερίδα ΨΕΒΕ  ΗΜΕΡΙΔΑ

Σύγχρονες Εξελίξεις στη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη 

1o Συμπόσιο Γηροψυχολογίας  1o Συμπόσιο Γηροψυχολογίας
Θετική Ψυχολογία και Γήρας
Θεσσαλονίκη,6-7 Νοεμβρίου 2015
 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨΕΒΕ  «Ψυχολογία και Εκπαίδευση:
Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές»

Ιωάννινα 9, 10 και 11 Οκτωβρίου 2015
Ιστοσελίδα:
http://www.pseve.org/ioannina_psychology_education2015.asp

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων έως 10-7-2015 

ΕΛΨΕ - Ημερίδα  ΕΛΨΕ - Ημερίδα με θέμα:
"Παιδιά, Έφηβοι, Νέοι σε Καιρούς Φτώχειας και Κρίσης: Έρευνες,
Διαπιστώσεις, Παρεμβάσεις" 

Διημερίδα ΨΕΒΕ  Μάθηση και Εκπαίδευση: Διορθώνοντας το λάθος και Ενισχύοντας το σωστό
Φλώρινα, 10 και 11 Οκτωβρίου 2014 

Επιστημονική συνάντηση  Διημερίδα της ΨΕΒΕ

«Η Ψυχολογία σήμερα: Προσανατολισμοί και Εφαρμογές»
Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2013 

Επιστημονική συνάντηση  Διημερίδα ΨΕΒΕ

"Η συμβολή της Ψυχολογίας σε περιόδους κρίσης"
Βέροια, 13-14 Δεκεμβρίου 2012 

Επιστημονική συνάντηση  Διημερίδα της ΨΕΒΕ

«Ψυχολογική Έρευνα σε ζητήματα
Αθλητισμού και Εκπαίδευσης»

Θεσσαλονίκη, 9-10 Δεκεμβρίου 2011 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

IN COLLABORATION WITH THE
SCHOOL OF PSYCHOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE

CHILDREN AND YOUTH IN CHANGING SOCIETIES
Thessaloniki, 2-4 December 2010

Conference Website:
http://www.psy.auth.gr/childrenandyouth2010
 


 1 μέχρι 10 από 10