ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 
Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

 

Επιστημονικές συναντήσεις
της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

IN COLLABORATION WITH THE
SCHOOL OF PSYCHOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE

CHILDREN AND YOUTH IN CHANGING SOCIETIES
Thessaloniki, 2-4 December 2010

Conference Website:
http://www.psy.auth.gr/childrenandyouth2010
 

[<< Προηγούμενη] 1 2
 11 μέχρι 11 από 11