ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece

VOLUME 2  INFORMATIONSCIENTIFIC ANNALS 
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE
ΙSBN 960-406-826-1

Edited annually by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 2, 2004

Legally responsible:
Anastasia Efklides, President of the Psychological Society of Northern Greece
School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Tel: ++30-2310-997374. Fax: ++30-2310-997384. E-mail: efklides@psy.auth.gr 

Executive Committee of PSNG:

Anastasia Efklides
George Grouios 
Philippos Vlachos
Anastasia Alevriadou
Glykeria Pita
President
Secretary
Treasurer
Member
Member 


Editors of the Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece

Editor-in-Chief: Anastasia Efklides Assistant Editors: Anastasia Alevriadou
Associate Editors:

George Grouios
Filippos Vlachos

 

Symeon Vlachopoulos
Panayiota Metallidou
Fotini Bonoti
George Panagis

Dimitris Pnevmatikos

 


Editors of the 2nd Volume:

Anastasia Efklides
Grigoris Kiosseoglou
Yannis Theodorakis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Greece


Editorial Board

Anastasia Efklides
Angeliki Leontari
Diomedes Markoulis
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ELLINIKA GRAMMATA: Emm. Benaki 59, 106 81 Athens, Greece
Τel: ++30-210-3891800 - Fax: ++30-210-3836658
Bookstore: Zood. Pigis 21 & Tzavela 1, 106 81 Athens, Greece

© Copyright 2004: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned back.


Τόμος 2, 2003                                                                                               Volume 2, 2003ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 
ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

έτος ιδρύσεως 2002


SCIENTIFIC ANNALS
OF THE 
PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

founded 2002


ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Επιμέλεια Σύνταξης και Έκδοσης:
         Αναστασία Ευκλείδη
         Γρηγόρης Κιοσέογλου
         Γιάννης Θεοδωράκης


QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH IN PSYCHOLOGY
Editors:
        Anastasia Efklides
        Grigoris Kioseoglou
        Yannis Theodorakis

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ                                                                               ELLINIKA GRAMMATA


Τόμος 2, 2003                                                                                                  Volume 2, 2003

CONTENTS


Authors list .........................................................................................................................XI

Reviewers list ....................................................................................................................XIII

Preface
         Anastasia Efklides ......................................................................................................XV

Prologue
         Anastasia Efklides, Grigoris Kiosseoglou, and Yannis Theodorakis........................................XVII

Part I. Qualitative methods of research

The advantages and limitations of qualitative research in psychology and education 
         Christine Griffin......................... ....................................................................................3

Qualitative and quantitative research methods: Is their 'combined' use possible?
         Athena Xenikou............................................................................................................17

Criteria for establishing validity and reliability in qualitative - hermeneutic research
         Mary Hassandra and Marios Goudas.................................................................................31

Women repertoires: Discourse analysis in feminist research
         Christina Athanasiadou and Vasiliki Deliyianni-Kouimtzis........................................................49

Qualitative and quantitative analysis of speech of primary school children 
from a psycholinguist perspective: Effects of gender and age
        Ria Pita, Vassiliki Deliyianni-Kouimtzis, Grigoris Kiosseoglou, .and Areti Chalkiadaki......................75

The combination of qualitative and quantitative methods in the evaluation of 
learning disabilities
        Maria Birbili and Maria Tzouriadou....................................................................................97

Part II. Quantitative methods of research - Instruments of measuring

Development and psychometric evaluation of instruments of quantitative research 
        Yannis Theodorakis and Antonis Hatzigeorgiadis................................................................115

The Greek version of Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ): 
Empirical investigation of its reliability and construct validity 
        Vasilios Barkoukis, Panayotis N. Zahariadis, Antonios Anastasiadis, Haralambos Tsorbatzoudis,
        and George Grouios
....................................................................................................143

Questionnaire for text comprehension strategies: What exactly does it measure? 
        Georgia Papantoniou, Anastasia Efklides, and Grigoris Kiosseoglou.........................................157

The use of the Brief Psychiatric Rating Scale in Greek psychiatric patients
        Alta Paneras and John R. Crawford.................................................................................183

Bridging the gap between experimental and applied psychology: 
Methodological proposals for experimental psychologists
        Robert Mellon....... .....................................................................................................203

Part III. Statistical treatments of quantitative data

Examination of results of statistical analyses: Factor analysis
        Demetrios S. Alexopoulos .............................................................................................227

Factorial correspondence analysis: An exploratory statistical method for the 
analysis of a set of qualitative variables
        Grigoris Kiosseoglou.....................................................................................................249

Implicit theories of wisdom in Greek population: A descriptive approach with 
the use of factorial correspondence analysis and hierarchical cluster analysis
        Despina Moraitou, Anastasia Efklides, and Grigoris Kiosseoglou.............................................271

Stability and change in middle school students' school value: 
An application of latent growth curve modeling
        Markku Niemivirta.......................................................................................................301

Comprehension of the syntax of the Greek language in mentally retarded 
children: Testing of two different theoretical approaches 
        Panayota Stavroussi, Anastasia Efklides, Dimitrios Natsopoulos,
and Grigoris Kioseoglou
........................................................................................................315

Students, parents, and school avhievement goals, classroom engagement, 
and performance: Application of hierarchical regression analysis
        Katerina Voulala, Eleftheria Gonida, and Grigoris Kiosseoglou...............................................339