ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece

VOLUME 3  INFORMATIONSCIENTIFIC ANNALS 
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE
ΙSBN 960-442-220-0


Edited annually by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 3, 2005

Legally responsible:
Anastasia Efklides, President of the Psychological Society of Northern Greece
School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Tel: ++30-2310-997374. Fax: ++30-2310-997384. E-mail: efklides@psy.auth.gr 

Executive Committee of PSNG:

Anastasia Efklides
George Grouios 
Marios Goudas
Anastasia Alevriadou
Mary Kosmidis
President
Secretary
Treasurer
Member
Member 


Editors of the Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece

Editor-in-Chief: Anastasia Efklides Assistant Editors: Anastasia Alevriadou
Associate Editors:

George Grouios
Filippos Vlachos

 

Symeon Vlachopoulos
Panayiota Metallidou
Fotini Bonoti
George Panagis

Dimitris Pnevmatikos

 


Editors of the 3rd Volume:

Filippos Vlachos
Fotini Bonoti
Panayiota Metallidou
Irini Dermitzaki
Anastasia Efklides
University of Thessaly, Greece
University of Thessaly, Greece
University of Thessaly, Greece
University of Thessaly, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece


Editorial Board

Anastasia Efklides
Shulamith Kreitler
Angeliki Leontari
Diomedes Markoulis
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ELLINIKA GRAMMATA: Emm. Benaki 59, 106 81 Athens, Greece
Τel: ++30-210-3891800 - Fax: ++30-210-3836658
Bookstore: Zood. Pigis 21 & Tzavela 1, 106 81 Athens, Greece

© Copyright 2005: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned back.


Τόμος 3, 2005                                                                                               Volume 3, 2005ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 
ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

έτος ιδρύσεως 2002


SCIENTIFIC ANNALS
OF THE 
PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

founded 2002


ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
Επιμέλεια Σύνταξης και Έκδοσης:
         Φίλιππος Βλάχος
         Φωτεινή Μπονώτη
         Παναγιώτα Μεταλλίδου
         Ειρήνη Δερμιτζάκη
         Αναστασία Ευκλείδη


HUMAN BEHAVIOR AND LEARNING
Editors:
        Filippos Vlachos
        Fotini Bonoti
        Panayiota Metallidou
        Irini Dermitzaki
        Anastasia EfklidesΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ                                                                               ELLINIKA GRAMMATA


Τόμος 3, 2005                                                                                                  Volume 3, 2005

CONTENTS


Authors list .........................................................................................................................XI

Reviewers list ....................................................................................................................XIII

Preface
         Anastasia Efklides ......................................................................................................XV

Prologue
         Irini Dermitzaki and Panayiota Metallidou.......................................................................XVII

The role of affect in self-regulated learning
         Anastasia Efklides..........................................................................................................1

Self-talk and performance in sports and education
         Yannis Theodorakis ......................................................................................................21

Self-regulatory strategies in learning and performance in young students
         Irini Dermitzaki............................................................................................................43

Learning strategies and their relations with academic achievement in primary school children
         Panayiota Metallidou.....................................................................................................65

Factor structure and discriminant validity of the Metacognitive Processes in 
Physical Education Questionnaire 
        Argiris E. Theodosiou, Athanasios G. Papaioannou, and Konstantinos D. Mantis.........................91

Motivational effects on strategy use in text comprehension and map reading domains
        Georgia Papantoniou & Anastasia Efklides.........................................................................119

The emotional experience of fear of success 
        Nikos Tsimpiskakis and Georgios D. Sideridis.....................................................................149

Perceptions of features of the classroom's psychological climate: 
Their relationship with performance and self-efficacy 
        Efi Syngollitou and Eleftheria Gonida...............................................................................177

Academic performance and interpersonal relationships
        Georgia Stephanou......................................................................................................201

Attributing meaning to pictures and theory of mind: 
The development of children’s ability to understand the intention of the picture’s creator
        Plousia Misailidi and Fotini Bonoti ...................................................................................229

Adolescents’ individual differences in relation to their perceived emotional intelligence
        Maria Platsidou....... ...................................................................................................249

Development of lay-persons’ implicit theories about the wise person: 
Comparison with the clever person, the creative, and the humanist
        Despina Moraitou and Anastasia Efklides .........................................................................271