ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece

VOLUME 5 INFORMATIONSCIENTIFIC ANNALS 
OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE
ΙSBN 978-960-19-0033-9


Edited annually by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 5, 2007

Legally responsible:
Anastasia Efklides, President of the Psychological Society of Northern Greece
School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Tel: ++30-2310-997374. Fax: ++30-2310-997384. E-mail: efklides@psy.auth.gr 

Executive Committee of PSNG:

Anastasia Efklides
George Grouios 
Marios Goudas
Anastasia Alevriadou
Mary Kosmidis
President
Secretary
Treasurer
Member
Member 


Editors of the Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece

Editor-in-Chief: Anastasia Efklides Assistant Editors: Anastasia Alevriadou
Associate Editors:

George Grouios
Filippos Vlachos

 

Symeon Vlachopoulos
Panayiota Metallidou
Fotini Bonoti
George Panagis

Dimitris Pnevmatikos

 


Editors of the 5th Volume:

Plousia Misailidi
Andreas Brouzos
Anastasia Efklides
University of Ioannina, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece


Editorial Board

Anastasia Efklides
Shulamith Kreitler
Angeliki Leontari
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Wolfgang Schnotz
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ELLINIKA GRAMMATA: Emm. Benaki 59, 106 81 Athens, Greece
Τel: ++30-210-3891800 - Fax: ++30-210-3836658
Bookstore: Zood. Pigis 21 & Tzavela 1, 106 81 Athens, Greece

© Copyright 2007: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned back.


Τόμος 5, 2007                                                                                               Volume 5, 2007ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 
ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

έτος ιδρύσεως 2002


SCIENTIFIC ANNALS
OF THE 
PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

founded 2002


ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙ, ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Επιμέλεια Σύνταξης και Έκδοσης:
                    Πλουσία Μισαηλίδη
                    Ανδρέας Μπρούζος
                    Aναστασία Ευκλείδη


PARENTS, CHILD, AND EDUCATIONAL PRACTICE
Editors:
        Plousia Misailidi
        Andreas Brouzos
        Anastasia EfklidesΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ                                                                               ELLINIKA GRAMMATA


Τόμος 5, 2007                                                                                                  Volume 5, 2007

CONTENTS


Authors list .........................................................................................................................IX

Reviewers list ......................................................................................................................XI

Preface
         Anastasia Efklides ......................................................................................................XIII

Prologue
         Plousia Misailidi...........................................................................................................XV

Children’s loneliness, social competence and school success:
The role of the family
Marja Vauras and Niina Junttila.................................................................................................1

The harmful effects of parental conditional regard
Avi Assor and Guy Roth..........................................................................................................17

Adolescent gender identities in the family context:
Research findings, interpretations, and problems
Vassiliki Deliyanni-Kouimtzis ...................................................................................................35

Parents’ action control and achievement motive:
Effects on children’s anxiety, strategy use, and performance
Georgia Papantoniou.............................................................................................................57

The role of the family in shaping resilience in young people
Sophia Leontopoulou.............................................................................................................83

Individual differences in theory of mind development:
The role of early social experiences in the family
Plousia Misailidi...................................................................................................................113

Promoting metacognitive skills in preschool age:
An intervention study in the classroom
Eleftheria Gonida, Grigoris Kiosseoglou, and Olympia Papakyriakidou..............................................133

Students’ self-perceptions of their abilities and metacognitive
experiences after the execution of cognitive tasks
Irini Dermitzaki, Marios Goudas, and Angeliki Leondari ................................................................163

Teachers draw themselves within their classroom:
What is revealed about their pedagogic practice
Fotini Bonoti and Eleni Andreou..............................................................................................185

The psychological repercussions of learning difficulties on the child and the family:
The role of school psychologist in their management
Dimitris S. Nikolopoulos .......................................................................................................203