ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


 

Απόφαση για τη χορήγηση της «Υποτροφίας ΨΕΒΕ»
για την τριετία 2017-2019

 

 

Κατά τη Συνεδρίαση αρ. 58 στις 15/09/2017 το ΔΣ της ΨΕΒΕ έκανε δεκτή την Έκθεση Αξιολόγησης που κατέθεσε η Τριμελής Επιτροπή για χορήγηση της
«Υποτροφίας ΨΕΒΕ » στην κ. Αθηνά Δανιηλίδου ( 59,7 μόρια), υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θέμα της διατριβής: «Η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης: προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης».